Taurus Corporate Finance

Blog

Voorkom coronafaillissement: grijp op tijd deze reddingsboeien

Voor veel ondernemers dreigen grote financiële problemen tijdens en na de coronacrisis. Toch zijn er verschillende regelingen waarmee u rampscenario’s als faillissementen kunt voorkomen, zoals de per 1 januari 2021 van kracht geworden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Maar hoe werken deze regelingen en hoe maakt u daar optimaal gebruik van?

Voorkom coronafaillissement

Coulance keert

Duizenden ondernemers werden in één klap getroffen door misschien wel de meest onvoorziene crisis ooit. Markten liggen stil, reserves raken op en gezinnen staan onder druk. Door coulance bij crediteuren zijn de echte financiële gevolgen wellicht nog niet voelbaar. NOW- en TVL-regelingen, uitgestelde huur, belasting en aflossing zorgen voorlopig voor voldoende liquiditeit. Maar die coulance wordt de komende maanden steeds een beetje minder. Leningen moeten worden terugbetaald en dat kan in korte tijd leiden tot ernstige financiële problemen of uiteindelijk zelfs een faillissement.

Faillissement voorkomen

Een faillissementsprocedure is een zware situatie, waarin u als ondernemer de controle kwijt bent, continu moeilijke gesprekken voert en het gevoel kan hebben alles kwijt te raken. Dit raakt niet alleen uw onderneming en werknemers, maar ook uzelf zakelijk en mogelijk privé. Daarom is het essentieel om nu na te denken over uw financiële positie na de coronacrisis en direct hulp te vragen als u problemen voorziet. Op die manier creëert u tijdig inzicht in de situatie, houdt u de band met schuldeisers zo goed mogelijk en zet u de juiste procedures en regelingen in gang. Het gevolg? Dat er voor veel ondernemingen best een rooskleurige toekomst mogelijk is.

WHOA

Eén van de meest actuele regelingen is de WHOA. Met de WHOA treft u een juridisch bindende regeling met schuldeisers, zoals dat u een bepaald percentage van de schuld betaalt. Doordat de regeling laagdrempelig aan te vragen is, tegen relatief lage kosten, blijkt dit zeer interessant voor MKB-ondernemingen. Sterker nog, de eerste WHOA voor een MKB-ondernemer is inmiddels goedgekeurd. Door tijdig hulp te vragen van een adviseur ontdekt u of u voldoet aan de voorwaarden (u mag bijvoorbeeld geen personeel ontslaan tijdens de procedure) of dat u uw kansen kunt verbeteren (door bijvoorbeeld van tevoren externe financieringen te vinden). Hoewel de WHOA pas recent van kracht werd, is Taurus betrokken bij meerdere WHOA-trajecten.

Andere hulpmiddelen

Ook als de WHOA voor uw bedrijf geen optie is, bestaan er verschillende mogelijkheden om een faillissement af te wenden. Denk bijvoorbeeld aan:

Reorganisatie

Door uw organisatie kritisch door te lichten, businessplannen bij te stellen en uw organisatie te herstructureren kunt u in sommige gevallen uw onderneming toekomstbestendig maken. Daarbij is een onafhankelijk adviseur die u de waarheid vertelt en een spiegel voorhoudt onmisbaar. Bovendien kunt u met ondersteuning van professionals zelf focussen op ondernemen, waardoor u zelf bijdraagt aan herstel.

Distressed M&A

Zelfstandig voortbestaan is het ultieme doel, maar soms kan een verkoop van (een deel van) uw onderneming de nodige rust en zekerheid geven. Met een distressed merger & acquisition (M&A) stapt u in een kortlopend fusie- en overnametraject. Dit kan leiden tot veel spanning en druk, dus ondersteuning van een ervaren adviseur is hierin essentieel. Deze helpt niet alleen de juiste kopers vinden, maar neemt u ook bij de hand door het proces en zorgt voor de beste deal voor u en continuïteit voor uw onderneming (en werknemers).

Faillissement (mogelijk met doorstart)

Wanneer een faillissement onontkoombaar is, is wellicht een doorstart mogelijk met winstgevende delen van het bedrijf. Dit is ingewikkeld, vraagt lange, vaak emotionele onderhandelingen met curatoren en leveranciers en kan beter worden voorkomen met een tijdige reorganisatie. Aan de andere kant: wanneer u helder inzicht heeft in de boekhouding en aantoonbaar winst kunt maken in de toekomst zou uw ondernemersdroom na een doorstart zeker vorm kunnen krijgen.

Basis voor succes

Er liggen legio mogelijkheden voor ondernemers om door deze crisis te komen. Iedere organisatie kent daarin zijn eigen uitdagingen, maar er geldt één basis voor succes: tijdig hulp vragen bij een deskundige adviseur die u volledig vertrouwt. Een partner die de taal spreekt van instanties, maar voor wie het belang van uw bedrijf voorop staat. Zo’n adviseur toont begrip voor uw (privé-)situatie, maar houdt u een spiegel voor, stelt kritische vragen en vertelt u de onafhankelijke waarheid. Dat is niet altijd makkelijk, maar zorgt er wel voor dat u duidelijk inzicht krijgt in de (on)mogelijkheden, de aanwezige regelingen optimaal gebruikt en een succesvol voortbestaan van uw bedrijf een stuk dichterbij komt.

Advies nodig?

Dreigt uw zaak in de problemen te komen of is uw onderneming reeds in de problemen geraakt? Hulp vragen is geen schande, maar een kracht! Zeker nu. We staan graag voor u klaar.