Taurus Corporate Finance

Blog

Bepaal uw route ná corona en blijf zelf aan het stuur

Het is crisis, maar er lijken nauwelijks bedrijven in de problemen te zijn. Toch is niets minder waar. Bij veel bedrijven stapelt zich een enorme schuld op. Om te voorkomen dat die bedrijven ineens van groen in donkerrood belanden, is actie noodzakelijk.

Bepaal uw route na corona

Hoe zit het precies?

Ondernemers zijn zelden zo onverwacht hard geraakt als door corona. In een paar weken tijd kwam een groot deel van de Nederlandse economie met gierende remmen tot stilstand. Bedrijven zagen inkomsten stagneren en buffers in hoog tempo verdwijnen. En het einde lijkt nog niet in zicht. De impact van de pandemie is enorm, maar de crisis zorgde ook voor medeleven en financiële coulance. De overheid zorgde voor steun in de vorm van NOW, TVL, uitstel van belastingen en vergoeding van voorraden. Verhuurders werden verzocht om huuruitstel, banken verleenden uitstel van aflossing en leveranciers verlengden betaaltermijnen. Die gunstige regelingen zorgen ervoor dat de banksaldi, ondanks de crisis, vaak positief zijn.

De naderende risico’s

Die positieve saldi kunnen de indruk wekken dat de financiële consequenties meevallen. De druk is nog niet voelbaar en het terugbetalen lijkt ver weg. Bovendien hopen veel bedrijven dat het aantrekken van de markt de geleden verliezen compenseert. Maar de schuld groeit. En die gaat gevolgen hebben. Wat als de overheid, de verhuurder, de bank en de leveranciers straks de achterstanden willen inlossen, terwijl de vaste lasten doorlopen? Wat als de markt anders herstelt dan verwacht, met blijvende invloed op uw businessplan? Wat als u straks moet investeren om toekomstbestendig te zijn, maar door schulden geen financiering krijgt? Om te voorkomen dat de ‘groene’ seinen straks in één klap donkerrood worden, zijn maatregelen en kritische acties nodig.

Wat kunt u doen?

De meeste bedrijven kunnen prima zelf uit deze crisis komen. Daarvoor zijn echter wel een gezonde dosis ondernemerscreativiteit, een kritische blik en een strikt financieel beheer belangrijk. Gebruik daarom deze tijd om het volgende te doen:

1. Stel uzelf de vraag: ‘Kan ik met mijn pre-coronacijfers mijn opgebouwde schuld in 12 tot 18 maanden aflossen?’

Het lijkt een gekke vraag. U zult waarschijnlijk denken: ‘Ik heb daar toch 36 maanden voor?’. Maar vergeet niet dat de nieuwe realiteit ook vraagt om verversing van het werkkapitaal en andere investeringen. Door uit te gaan van 12 tot 18 maanden voorkomt u achterstanden die moeilijk in te halen zijn.

2. Werp een kritische blik op uw businessplan

Alles kan terugkeren naar het oude, maar er kunnen ook blijvende veranderingen zijn na de coronacrisis. Dit is het moment om u daarop voor te bereiden. Is uw bedrijf klaar voor acquisitie via online calls? Op efficiënt thuiswerken? Kunt u toekomstbestendiger worden met een betere webshop? En van welke slimme initiatieven van concurrenten kunt u leren? Spar hierover met deskundigen en laat u daarin (positief) kritisch bijpraten en creëer zo nieuwe zakelijke kansen voor na de crisis.

3. Ontwikkel helder onderbouwde financiële scenario’s

Een onzekere tijd als deze vraagt om flexibiliteit. Anticiperen op actuele ontwikkelingen. Dat kunt u optimaal doen door met een adviseur verschillende financiële scenario’s uit te werken. Wat heeft u nodig als de crisis nog 3 maanden duurt? En nog 12 maanden? Hoe richt u de terugbetaling van steunpakketten in? Welke investeringen zijn belangrijk? Welke besparingen zijn mogelijk en noodzakelijk? Met deze scenario’s bent u in staat uw (financieel) beleid snel aan te passen op de omstandigheden, houdt u continu grip op uw liquiditeit en biedt u financiers heldere verantwoordingsdocumenten. Dit vergroot het vertrouwen van u en uw stakeholders in de toekomstbestendigheid van uw onderneming.

4. Vind een partner om uw schade te financieren

Voor sommige bedrijven blijkt na het uitwerken van scenario’s een zelfstandig voortbestaan na de crisis moeilijk. Dat is zonde, want daarmee bestaat het risico dat ook kansrijke ondernemingen verloren gaan. Dat is in onze ogen niet nodig, aangezien er veel geld in de markt aanwezig is. Een financiële injectie kan ervoor zorgen dat uw onderneming weer gaat floreren. Twijfelt u over zelfstandig voortbestaan, maar gelooft u in de toekomst van uw organisatie? Ga dan juist in deze tijd met een geschikte adviseur op zoek naar een sterke financieringspartner.

Eens praten over uw situatie?

Wij geloven dat er voor veel ondernemingen een rooskleurige toekomst in het verschiet ligt, wanneer nu de juiste stappen worden gezet. Er is geen gouden formule. Iedere onderneming is uniek en elke oplossing is maatwerk. Toch begint elke trap omhoog met de eerste trede. En dat is een goed gesprek over uw situatie. Wilt u onderzoeken welke kansen er voor u liggen? We staan voor u klaar.