Taurus Corporate Finance

Case

Begeleiding bij overname stadion Willem II

Willem II heeft per 1 november 2022 het Koning Willem II stadion overgenomen van de gemeente Tilburg. Vanuit een gezonde financiële positie wenst de club met de investering de duurzame exploitatie en exploitatiemogelijkheden van het stadion te verbeteren.

Quickscan taurus

Taurus heeft de directie en Raad van Commissarissen van Willem II allereerst bijgestaan gedurende de analyse van de huur- en koopsituatie en vervolgens bij het aantrekken van externe financiering. In de eerste fase is de exploitatie voor de huursituatie en de koopsituatie voor de korte en lange termijn gemodelleerd en zijn de verschillen in kaart gebracht. De uitkomsten zijn binnen de club besproken en aanleiding geweest voor het besluit tot aanschaf van het stadion.

Gegeven het feit dat banken in het algemeen niet of zeer beperkt betrokken wensen te zijn binnen het betaalde voetbal heeft Willem II Taurus gevraagd haar contacten in de (internationale) bankwereld te benaderen. Gezien de ervaring van de Duitse OLB Bank binnen het vastgoed en het voetbal is met hen toegewerkt naar een financieringsoplossing. Gezamenlijke overleggen tussen club, gemeente, bank en Taurus hebben tot deze mooie transactie geleid.

Martin van Geel, algemeen directeur Willem II: ‘Taurus heeft de club actief begeleid gedurende dit intensieve traject. De financiering was een interessante uitdaging. Aangezien Taurus veelvuldig samenwerkt met OLB schepte dat vertrouwen en zijn we uiteindelijk in een constructieve setting met alle partijen gekomen tot een prachtig resultaat’.

Voor het uitgebreide persbericht van Willem II klik hier

Logo Willem II