Taurus Corporate Finance

Blog

Bedrijfswaarde weten? Kijk verder dan gemiddelde multiples

Ondernemingswaardes worden vaak uitgedrukt in een zogenaamde multiple. Dat is ‘een aantal keren de winst’, gebaseerd op gemiddelden uit de praktijk. Bijvoorbeeld op gemiddelde verkoopwaarde per land of per branche. Die multiples zijn lekker overzichtelijk, maar in veel gevallen géén realistische graadmeter voor jouw bedrijfswaarde. Ontdek waarom dat is.

Taurus bedrijfsovernames

Multiples en barometers

Wanneer je als ondernemer denkt aan verkoop van je bedrijf ben je natuurlijk zeer benieuwd naar de mogelijke verkoopopbrengst. Wat betalen partijen bij overnames? Hoe ontwikkelen prijzen zich? Hoe verhoudt jouw bedrijf zich tot deze bedrijven? Daarbij kan de Overname Barometer van overnameplatform Brookz van pas komen. Hierin vind je de gemiddelde factor op de winst die kopers betaalden in het afgelopen half jaar. Oftewel: het gemiddeld aantal keren het bruto bedrijfsresultaat. Zo leren we dat eind 2020 voor een IT-bedrijf gemiddeld 6,5 keer de brutowinst wordt betaald en voor een retail onderneming ‘slechts’ 3,25. Klinkt logisch. Maar is het dat ook?

Gebruiken we dezelfde begrippen?

Tools als de Overname Barometer zijn heel handig, maar kunnen eigenlijk niet worden gebruikt zonder een goede bijsluiter. De cijfers worden namelijk gebaseerd op aangeleverde informatie van allerlei overnamespecialisten. Zij rapporteren ieder half jaar het aantal overnames en de gerealiseerde multiples aan Brookz. Maar of iedereen dezelfde meetmethode en dezelfde begrippen gebruikt is onduidelijk. Over welke winst praten we? De laatste twaalf maanden, het lopende jaar, de verwachting of een gemiddelde? Hoe ga je om met het vastgoed? En hoe definieer je de branche? Is Amazon een retail- of IT-onderneming? Het is allemaal niet zo eenduidig als het lijkt. Dit gebrek aan heldere definities en controle maakt de uiteindelijk gemiddelde multiples van de Barometer op z’n zachtst gezegd ‘wiebelig’.

Verwachtingen

Als de multiples van Brookz worden vergeleken met de publicaties van het Duitse Finance Magazin dan blijkt dat er in Duitsland veel betere waardes worden gerealiseerd. Waarom verkoopt dan niet iedere onderneming aan een Duitse koper? Het is niet zo simpel als de cijfers ons soms doen geloven.

Je zou kunnen denken: ‘Wat kan het voor kwaad?’ Maar de gevolgen zijn merkbaar. Ondernemers kunnen door deze publicaties onrealistische verwachtingen krijgen. En dat leidt tot onnodig lastige onderhandelingen of zelfs het afketsen van veelbelovende deals. Een belangrijke toegevoegde waarde van de M&A-adviseur is het managen van de verwachtingen. Dat doet hij niet door alleen naar multiples te kijken, maar ook door te kijken naar andere factoren. Dit kunnen bedrijfsspecifieke factoren zijn, maar ook voortkomen uit specifieke wensen van de verkoper.

Vakmanschap

Een goede bedrijfswaardering vraagt gedegen onderzoek en maatwerk. Zonder uitzondering. Vergeet daarom gemiddelden en laat je bedrijfswaarde bepalen door een gecertificeerde valuator. Vergelijk het eens met de huizenmarkt. Je kunt simpelweg stellen dat vrijstaande woningen in Deventer een gemiddelde waarde hebben, maar een makelaar die veel transacties doet en goed kan vergelijken, weet waarom er prijsverschillen zijn en welke kopers er in de markt zijn. Dat is zijn vak. Een specialist verdiept zich grondig in de boeken en specifieke kenmerken van jouw organisatie, in je kansen, risico’s en prognoses en zorgt voor een ijzersterk onderbouwde waardering die is toegespitst op jouw situatie. Je ontdekt hoe de waarde in elkaar zit en hoe je hier voordeel uit haalt. Daarnaast weet hij de kopers te bereiken die bereid zijn die prijs te betalen. Dat maakt een succesvol overnameproces voor alle partijen een stuk kansrijker.

Bedrijfswaarde berekenen?

Een bedrijfswaarde is meer dan een rekensom. De gepubliceerde multiples kunnen helpen, maar kijk ook naar andere methoden en welke partij bereid is de berekende waarde te betalen. Zonder de juiste koper blijft papier geduldig en voegen berekeningen op basis van gemiddeldes niet zoveel toe. Kortom: doe het goed of doe het niet!